اگه با اومدن آفتاب ازخواب بیدار شیم نمازمون قضاست....


برچسب ها : نماز  ,