امروز هرچقدر بخندی و هر چقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشود، پس بخند و عاشق باش.گل تقدیم شما

امروز هرچقدردلها رو شاد کنی، کسی به تو خرده نمیگیرد. پس شادی بخش باش.گل تقدیم شما

امروز هر جقدر آرزو کنی ، چشمه ی آرزوهایت خشک نمیشود. پس آرزو کن.گل تقدیم شما

امروز هر چقدر خدا رو صدا کنی خداخسته نمیشود ،پس صدایش کن اومنتظر توست،گل تقدیم شما

او منتظر آرزوهایت ،خنده هایت ،گریه هایت وعاشق بودن هایت است.گل تقدیم شما

امروز،امروز است ،وامروزترین روز دنیاست.گل تقدیم شما

 

برچسب ها : آرزو  ,  خسته  ,  عاشقانه  ,  صدا  ,