به سلامتی خودم که میتونستم بهت خیانت کنم طوری که حتی روحتم خبر دار نشه ولی نکردم  ...

به سلامتی خودم که وقتی تو زندگیم بودی همه موقعیت های خوب رو از دست دادم اما باز به پات موندم.....

به سلامتی خودم که حرف همه رو به جون خریدم اما جانزدم...نرفتم....موندم

به سلامتی خودم که همه حرفام ...احساساتم واقعی بود اما تو فک کردی دروغه.....

به سلامتی خودم که خیلی وقته رفتی ولی هنوز با کسی نیستم ....

به سلامتی خودم که میدونم کاری رو که تو با من کردی من هیچ وقت با کس دیگه ای نمیکنم....

...

...

...

و چه ارزان احساس من را فروختی 

برچسب ها : احساس  ,  دروغ  ,