سلام رفقا بالاخره رفتم پابوس آقا جاتون خالی خیلی خوش گذش از همه جا

و همه چی جداشدیم راهی حرم امام رضا شدیم .

ازهمه اون موجوداتی که اذیتم میکردن اونجا جدا شده بودم حتی pou دیگه واسم پیغام گرسنمه

و خوابم میاد و حمومم کن نمیفرستاد انقد که کل این چن روز فراموشش کرده بودم

جاتون خالی اون بین الطلوعینی که رفتم بهشت ثامن خودم بودم و آقا انقد فضا آروم بود و سبک

شده بودم که حس میکردم دارم پرواز میکنم یه اون دفه رو تنهایی رفتم غیر از اون دفه با این بچه ها

با هم بودیم میرفتیم حرم مینشستن جلوم م از امام رضا و خوبیاش میگفتم اینام اشک

میریختن خوش به حالشون چه دلای زلالی داشتن......؛ حال کردم با کرامتت آقای غریبم.


 

برچسب ها : پابوس  ,  حال کردم  ,  آقای غریبم  ,