یارب مرا به سلسله انبیا ببخش

بر شاه اولیا، علی مرتضی ببخش

یارب گناه من بود از کوهها فزون

جرم مرا به فاطمه، خیرالنسا ببخش

هرکار کرده ام، همه بد بوده و غلط

یارب مرا تو بر حسن مجتبی ببخش

یارب اگر که جود وسخائی نکرده ام

مرا تو بر سخاوت اهل سخا ببخش

یارب مرا به رحمت بی منتها ببخش

یعنی به ساحت حرم کبریا ببخش

یارب گناهکار و ذلیل و محقّرم

عصیان من به شوکت عزّ وجلاببخش

یارب از این معاصی بسیار بی شمار

مستوجب عقوبتم؛ امّا مراببخش

                                                                                                                          مفتون همدانی

برچسب ها : رب  ,  شوکت  ,  امیرالمؤمنین  ,  جان  ,  فاطمه  ,