دلم گرفته آسمون از خودتم خسه ترم                                           توروزگار جنگ و خون سرمایه مون شده غم

 

من باهر منطقی بررسی میکنم نمیفهمم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شما میدونید چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یکی به من جواب بده چرا بچه ها رو چرا خانوما رو ؟ چرا اینایی که دم از حقوق زن میزنن افتادن به جون خانما ؟ ینی اینم برمیگرده به حقوق زن ؟ ینی

کشتن و زخمی کردنشون و داغ بچه هاشونو به دلشون گذاشتن حقیه که توسط این مدافعان حقوق زن برا خانما نعریف شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بابا ما که نمیفهمیم هر کی مخش تعطیله و منطق پنطق نداره جواب مثبت  این مساله رو واسه من توجیه کنه.

 

برچسب ها : منطق  ,  حقوق  ,  زن  ,