کسی که زیبایی اندیشه دارد گل تقدیم شما

زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمیگذارد اصلا!

برچسب ها : زیبایی  ,  اندیشه  ,