سرمایهَ محبت زهراست دین من

من دین خویش را به دو دنیا نمی دهم

گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا

یک ذره از محبت زهرا نمی دهم گل تقدیم شما


برچسب ها : سرمایه  ,  محبت  ,