روزی که گِل آدم و حوا بسرشتند

بر نام حسین بن علی گریه نوشتند

فرمود نبی در صفت گریه کنانش

والله که این طایفه از اهل بهشتندگل تقدیم شما


برچسب ها : نبی  ,  طایفه  ,