روزه یعنی عطش سرخیه لبهای حسین(علیه السلام)

با یاد حسین(علیه السلام) :

هرکه داردهوس کرببلا بسم الله 

هرکه داردبه دلش عشق حسین(علیه السلام) خون خدا بسم الله...

گل تقدیم شمارمضان مبارکگل تقدیم شما

برچسب ها : ماه رمضان  ,