مرجع کد آهنگ برای وبلاگ

فور یو چتآهنگ


 

اگه با اومدن آفتاب ازخواب بیدار شیم نمازمون قضاست....


برچسب ها : نماز  , 
      

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند.
لباس پوشید و راهی خانه خدا شد.
در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد،
خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.
مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد و
در همان نقطه مجدداً زمین خورد! ادامه مطلب...برچسب ها : تشویق  ,  شیطان  ,  نماز  ,