کاخ دلی که با هر نگاه به لرزه در آید،فروریختنی است.گل تقدیم شما

برچسب ها : دل  ,  کاخ  ,