حرم حرم ای دل ای دل

کبوترم ای دل ای دل

حرم نرم خونم اونجاس

کجا برم ای دل ای دل

(سفارش کرده بودم این پیغاما رو تو حرم آقا جلو ضریح باصفا واسشون بخونن )

برچسب ها : حرم  ,  خونه  ,  کربلا  ,