یه گوشه مینشینیم،مودب , خانُم , بی سروصدا،زودم میریم ...


باورکنیددلمون سخت بیقرارتونه .

 

به قول دوستی که میگفت : یعنی اندازه دوتاکف پاهم واس


ماجانداریدتوخونتون  !!!!

 

(شما به نیت هر امامی که دلت میخواد بری زیارتش بخون)
برچسب ها : حرم  ,  کف پا  ,