اولین روزه

امروز یک روز قبل از ماه رمضان هستش و من اولین روزه خودم را گرفتم.

صبح خیلی زود قبل از اذان(سحر) بیدار شدیم سحری ای که مادربزرگم آماده کرده بود را خوردیم و برای روزه گرفتن آماده شدیم.

حس خوبی بود..قبل از اذان صبح،همه خواب بودن و فقط من و دخترعمو و مادربزرگم بیداربودیم.

دیشب مادربزرگم گفت ما مسلمانها معمولا با روزه گرفتن،به پیشواز ماه رمضان میریم.کار واجبی نیست ولی ثواب دارد و اگه