مرجع کد آهنگ برای وبلاگ

فور یو چتآهنگصائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را               به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا ر ا

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد        نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

      


استاد شهریار

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را                             به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را

هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد       نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند             نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

      


;} -->

فاطمه دریایی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را              خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورده دنیا را

نه جان و روح می بخشم، نه املاک بخارا را             مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟

و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلأ                  که با جراحی صورت عمل کردند خالها را

نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را     فقط می خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را!

 

برچسب ها : دل  ,  کامران سعادتمند  , 
      

کامران سعادتمند

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را            نه او را دست و پا بخشم نه شهری چون بخارا

همان دل بردنش کافی، که من را بیدلم کرده        نمی خواهم چوطوطی من، بگویم آن غزلها را    

 میان دلبر و دلدار نباشد حرفِ بخشیدن                   اگر دلداده می باشید مگویید این سخنها را

 


برچسب ها : ادعا  ,  شهید  ,  مدیون  ,  دنیا  ,  عقبی  , 
      

 

عارف تهرانی (حیدر پاشاپور)

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را                      شعار و حرف پر کرده تمام ادعا ها را

یکی بخشیده چون حافظ سمرقند و بخارا را           یکی چون صائب تبریز سر و دست و تن و پا را

از این سو شهریار داده تمام روح و اجزا را                    از آن سو بانو دریایی گرفته حال ماها را

سعادتمند شاعر نیز فقط گفت و نداد هرگز              نه ملک و نه بخارایی ، نه روح و نه تن و پا را

ولی من می شناسم کس که او نه گفت و نه دم زد                 بدون حرف عمل کرده تمام ادعا ها را

کسی که خانمانش را رها از بهر جانان کرد                بدون منت او بخشیدسر و دست و تن و پا را

و او آهسته و آرام برای عشق محبوبش                         فدا کرده به گمنامی تمام روح و اجزا را

به جز اینها پدر ، مادر، برادر ها و خواهر ها              کلاس و مدرک و همسر و حتی عشق بابا را

اگر خواهی بدانی کیست ، وجودت از سجود اوست        تمامی خودش را داد ، به ما بخشیده دنیا را

نه گفتش ترک شیرازی ، نه گفتش خال هندویش    و او نامش شهید است ، او ، عمل کرد ادعا ها را

تو هم گرچه نمیدانی ولی مدیون او هستی             شهیدی که به ما بخشید ، همه دنیا و عقبی را

الا یا ایها الشاعر رها کن حرف ، عمل باید         تو هم چون عارف تهران ندانی فرق این ها را


 

برچسب ها : ادعا  ,  شهید  ,  عارف تهرانی  , 
      

 


کنارت هستند تا کی .....؟؟؟!

تا وقتی که به تو احتیاج دارند!

از پیشت میروند یک روز ... کدام روز؟؟؟!

وقتی کسی جات اومد!

دوست دارند ... تا چه موقع؟؟؟!

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوست داشتن پیدا کنند!

میگویند عاشقت هستند برای همیشه !!... نه...!!

فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود!

...

..

.

و این است بازی با هم بودن...!!!!

 

برچسب ها : عاشقت  ,  دوست دارن  ,  بازی  ,  نوبت  , 
      

 

خــــدایــــا

در گـــلـــویــــم ابـــــر کـــوچکــــی اســــت

کــــه خیـــــال بـــــارش نــــــدارد ،

میشــــود مـــــرا بغـــــل کنــــی ؟

 

 

 

برچسب ها : بغض  ,  بغل  , 
      

 

وقتی دیدی کسی مث نوک پرگار همه جوره پات وایساده دورش نزن دورش بگرد

 
      


از یه جایی به بعد...


مرض چک کردن موبایلت خوب میشه


حتی یه وقتایی " یادت می ره " گوشی داری...


از یه جای به بعد...


دیگه دوس نداری " هیچکس" رو به خلوت خودت راه بدی


حتی اگه تنهایی کلافه ات کرده باشه...


از یه جایی به بعد...


وقتی کسی   بهت می گه دوست دارم " لبخند میزنی " و ازش فاصله میگیری ..


از یه جایی به بعد...


فقط یه حس داری " حس بی تفاوتی"


نه از دوست داشتن ها خوشحال میشی و نه از " دوست نداشتن ها " ناراحت...


از یه جایی به بعد...


توی هیجان انگیز ترین لحظه ها هم


فقـط نـگــاه می کـنی
برچسب ها : گوشی  ,  نگاه  ,  لبخند  ,  دوست داشتن  , 
      

عشق مثل کشیدن دو سر یک کِش میمونه

که 2 نفر دارن میکشنش

اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسی میمونه که هنوز اونو سفت نگاه داشته 
 

 

برچسب ها : عشق  ,  کش  ,  نفر  ,  دوست  ,  خیانت  ,  درددل  , 
      
<      1   2   3   4      >